Čistenie a regenerácia DPF filtra

Strata výkonu, vysoké emisie, vysoká spotreba paliva, rachotivé zvuky?
07/12/2020
Penové čistenie klimatizácie
23/06/2022
Show all

Čistenie a regenerácia DPF filtra

Na čo slúži DPF filter?
Filter pevných častíc je už niekoľko rokov súčasťou každého moderného dieselového automobilu. Pomáha „produkovať“ čistejšie spaliny. V strednej Európe sa označuje skratkou DPF, inde je známy ako FAP a u nás zas ako filter pevných častíc. Je to zariadenie, ktoré zachytáva pevné nečistoty, sadze a ďalšie jedovaté látky pred vypustením z výfukového systému. Podstatným spôsobom tak pomáha chrániť životné prostredie.
Ako sa DPF filter regeneruje?
Filter pevných častíc sa čas od času regeneruje a to na základe vyhodnotenia snímačov filtra pevných častíc. Riadiaca jednotka dá pokyn na začatie regeneračného procesu, pri ktorom dochádza k tzv. dovstreku paliva. Dochádza pritom k zvyšovaniu teploty výfukových plynov a sadze vo filtri vyhoria. Avšak na to aby sa proces regenerácie mohol sputiť je potrebné splniť základné podmienky. Ak sa splnia podmienky, tak až vtedy sa spúšťa proces regenerácie, pri ktorom je zvyčajne potrebné najazdiť približne 20km. Ak ste však práve zaparkovali pred domom či obchodom, mali by ste teda urobiť ešte okružnú jazdu. Vo väčšine prípadov sa o však neudeje a proces regenerácie sa neuskutoční správne. Palivo vstreknuté práve v tej chvíli do valca po určitej dobe pretečie do olejového systému a problém je na svete. Neukončená, resp. prerušená regenerácia sa môže kľudne zopakovať viackrát za sebou v priebehu niekoľkých stoviek kilometrov a filter sa bude zanášať stále viac, až napokon vozidlo prejde do núdzového režimu.

Prečo sa zanáša filter pevných častíc?

Príčina
Možných príčin upchatia DPF filtra môže byť viacero: porucha vstrekovačov, žhavičov, termostatu chladiaceho systému, katalyzátora, nesprávne použitý olej, chybný EGR, alebo porucha turba, netesnosť v nasávacom systéme, chybné senzory tlaku, alebo DPF filter je už po životnosti.
Ďalšou možnou príčinou je samotný spôsob jazdy a hlavne jazda na krátke vzdialenosti spôsobuje, že sa nedosiahnu podmienky potrebné na spustenie regenerácie. Navyše pri automatickej regenerácií, kedy sa palivo vstrekuje do spaľovacej komory vo väčšom množstve pre dosiahnutie vyššej teploty nastáva riziko, že regenerácia môže byť prerušená vypnutím motora.
Dôsledok
Nadmerné ukladanie pevných častíc vo filtri spôsobuje jeho postupné zanášanie.
Problém
Dochádza k indikácií poruchy z OBD systému k vodičovi (varovná kontrolka). Zníženie výkonu, zvýšenie spotreby paliva a neskôr aj úplné zlyhanie vozidla (núdzový režim).
Riešenie
Regeneráciu filtra pomocou aditív, ľahká a rýchla aplikácia, neabrazívne čistenie, znížené náklady na opravu a prevádzku.

Preventívne čistenie DPF


DPF Clean je špeciálne dieselové aditívum, ktoré slúži ako pomoc pri regenerácii systému filtra pevných častíc. Predstavuje najekonomickejší spôsob čistenia a ochrany filtra pevných častíc! Znižuje teplotu potrebnú na vypálenie sadzí vo filtri tak, že sa sadze vypaľujú už pri teplote výfukových plynov cca 300 °C (pôvodne je potrebných cca 700 °C) a teda aj pri mestskej prevádzke. Akonáhle sa sadze vypália, už nie sú škodlivé pre človeka ani pre životné prostredie. Žiadna montáž a demontáž, žiadne státie počas čistenia a žiadne formovanie druhotných emisií. Produkt je vhodný pre všetky vozidlá s DPF filtrom a je miešateľný so všetkými dieselovými palivami. Je vhodný aj pre vozidlá s AD modulom alebo s AdBlue systémom.
Aplikácia: Pridajte do palivovej nádrže dieselového automobilu. Aplikujte každé 3 mesiace. Dodržujte dávkovanie! 250 ml produktu postačuje na 40-60l paliva. Používajte ako prevenciu každé cca 3 mesiace.
autoprofi_dpf_clean
Špeciálne dieselové aditívum.
Slúži ako pomoc pri regenerácii systému DPF.
Znižuje teplotu potrebnú na vypálenie sadzí vo filtri (na cca 300°C)
Najekonomickejší spôsob čistenia a ochrany filtra pevných častíc.
Je miešateľný so všetkými dieselovými palivami.
Jednoduchá aplikácia.
250 ml produktu postačuje na 40-60l paliva
kúpiť

Piame/penové čistenie DPF


DPF Catalyst Cleaner rozpúšťa a odstraňuje znečistenie a pozostatky sadzí z filtra pevných častíc a katalyzátora bez nutnosti ich demontáže a obnovuje ich funkčnosť. Produkt je taktiež vhodný aj na čistenie EGR ventilu.
Aplikácia: Pred použitím pretrepte (cca 1 min). Pred čistením skontrolujte hladinu oleja, tá nesmie byť pod minimom. DPF filter musí byť zohriaty na prevádzkovú teplotu, aby pena expandovala. Demontujte teplotný alebo tlakový senzor a vsuňte hadičku do otvoru. Produkt striekajte v 5 sekundových intervaloch až pokiaľ nie je filter alebo katalyzátor naplnený penou. Po aplikácii namontujte senzor naspäť a vykonajte skúšobnú jazdu v rozsahu 20-30 km. Ak elektronika motora automaticky nespustí regeneračný proces, spustite ho manuálne pomocou diagnostického zariadenia. Pri veľkom znečistení postup opakujte. Produkt je vhodný pre všetky uzavreté systémy filtrácie pevných častíc. Po čistení doporučujeme vykonať výmenu oleja. Pre ešte lepší výsledok odporúčame pridať produkt DPF Clean (43241) do palivovej nádrže. Pri čistení katalyzátora na benzínových motoroch odporúčame pridať produkt Oxicat (43243).
dpf_catalyst_cleaner
Čistič DPF/Katalyzátora bez nutnosti demontáže
Vhodný aj na čistenie EGR ventilu.
Odparuje sa bez zvyškov
Vhodný pre všetky DPF a katalyzátory.
Je šetrný voči materiálom používaných v DPF filtroch.
Jednoduchá a rýchla aplikácia.
kúpiť

Najúčinnejšie čistenie demontovaného DPF filtra / výplach DPF


DPF Flushing Fluid rozpúšťa a odstraňuje všetky pozostatky sadzí z filtra pevných častíc. Produkt sa naväzuje na sadze a po určitom čase vznikne vo filtri kašovitá hmota, ktorá sa po procese čistenia jednoducho vypláchne. DPF čistí poľahky a môže byť použitý na všetky hliníkové, horčíkové, zinkové a kadmiové časti. Produkt je vhodný i na najnovšie generácie filtrov.
Aplikácia: IBA PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE! Pred použitím pretrepte! Demontujte filter pevných častíc a zablendujte všetky otvory. Filter pevných častíc naplňte DPF čističom takmer do plna. Nechajte pôsobiť cca 10 hodín a čas od času pretrepte. Je pravdepodobné, že kvapalina si prerazí cestu medzi upchatými kanálikmi a jej hladina môže klesnúť. Preto je dôležité aby ste hladinu kvapaliny kontrolovali a v prípade nutnosti doliali do plna. Po tomto procese, dôkladne vypláchnite filter tlakom horúcej vody. DPF filter dôkladne vysušte!!! Opäť namontujte filter. Do nádrže pridajte 43241 – DPF Clean (375ml) a urobte testovaciu jazdu po dobu aspoň 20 minút. Ak elektronika motora automaticky nespustí regeneráciu, spustite ju pomocou elektronického zariadenia vo Vašom servise. Na jeden DPF filter osobného vozidla miniete cca od 3-5 l v závislosti od typu filtra.
dpf_flushing_fluid
Najúčinnejší spôsob čistenia DPF.
Je šetrný voči materiálom používaným v DPF(horčík, zinok, kadmium)
Vhodný aj na čistenie turba, EGR, demontovaného sania
Vyčistením klesajú hodnoty zanesenia pod 1%.
Na jeden DPF filter miniete cca od 3-5 l v závislosti od typu.
kúpiť

Comments are closed.